You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
magyar/english
From us
Műszaki vizsga
Eredetiség vizsgálat
Applications
Contact
Search
Website map
GOP-2.1.1-09/A
GOP-2.1.1-09/A/2
GINOP-5.3.2-16
 
 
 
 
 
   
 
Bemutatkozás2018-01-31 17:27:45
Molnár Péter
 
   
   
 

A Kisipari Működési Engedélyt autószerelő kisipari tevékenység folytatására váltottam ki Kistelek, Kossuth u. 103. sz. alatti telephellyel - mint Czékus János autószerelő mester kezdtem meg a tevékenységet 1979. februárjában, egyéni vállalkozóként. A lakossági igény felmérése alapján a tevékenységi kör, a telephely és a dolgozói létszám folyamatosan bővítésre került.
Egyre nagyobb igény merült fel a gépjárművek időszakos műszaki vizsgáztatására és környezetvédelmi felülvizsgálatára, mely megoldására először Kisteleken majd Szegeden és Kecskeméten nyílt lehetőség.
A szegedi telephely 1993. májusában alakult Műszaki vizsgaállomás II. sz. telep néven, ezt követte 1994-ben a kecskeméti Műszaki vizsgaállomás III. sz. telep néven.
Tevékenységi körük a gépjárművek közlekedésbiztonsági vizsgálata, műszaki vizsgáztatása és környezetvédelmi felülvizsgálata.
A vizsgaműhelyek kialakításával és engedélyeztetésével a lakosság mind teljes körű kiszolgálására törekvés volt a cél. A későbbiekben mindegyik telephely jogosultságot szerzett menetírók illesztésére, beszabályozására, ez egyaránt igaz analóg és digitális menetírókra is.
Közben a megnövekedett autóalkatrész kereslet miatt alkatrész kereskedéssel bővült a tevékenységi kör.
Az évek során vállalkozásomat több lábra kívántam állítani, ennek megfelelően 1995-ben a műszaki, háztartási kereskedelem irányába, majd a ruházati kiskereskedelem felé nyitottam.
2006 év végén nyitottam meg első élelmiszer üzletemet, amely minden lakossági igény kielégítésére megfelel, magában foglal egy büfét. 2007 februárban nyílt meg a közönség előtt a kávézó, amelyben helyet kapott két bowling pálya, és egy squash pálya is. Mellette, egy, a modern zene szerelmeseinek szóló külön club helységgel.
A vállalkozásomban minden munkavállaló, (közöttük én is) igyekszik a jogszabályi és hatósági előírások betartása mellett az ügyfelek gyors, pontos és udvarias kiszolgálására.
A központ a kisteleki telephelyen üzemel. Az itteni telephely annak az igénynek tesz eleget, hogy az ügyfelek több helyen azonos minőségi feltételeket igényelnek, illetve miután a központ Szegedről és közvetlen környékéről sok ügyfelet szolgált ki, így kényelmüket és jobb kiszolgálásukat tudja a tulajdonos biztosítani.
Személyi feltételeken kívül a tárgyi feltételek is biztosítottak a pontos, megbízható munkához, hiszen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kijelölt vizsgaállomásnak rendelkeznie kell a jármű felülvizsgálat elvégzéséhez a törvényben előirt minőségi és hiteles berendezésekkel.
Próbálunk ügyfeleink számára gyors és pontos munkát végezni kedvező áron, hisz az ügyfél megelégedettsége biztosítja számunkra a hosszú távú, biztos munkahelyet.
2007 júniusban a vállalkozás bővítése, és fejlesztése miatt, Czékus János tulajdonos megtette az első lépést, az ügyben hogy az egyéni vállalkozást jogi személlyé alakítsa. Czékus János egyéni vállalkozóból lett, C- Univerzál egyéni cég, majd decemberben megtörtént a végleges átalakulás Korlátolt Felelősségű társaság cégformára.
Célunk volt, hogy az átalakulás során, és az átalakulás után is teljes körűen megfeleljünk a felénk, és az általunk támasztott minőségügyi, és szakmai követelményeknek.
A C-Univerzál Kft. ügyvezetője Czékus János továbbra is az általa elindított, és működtetett eszméknek megfelelő emberbarát, közvetlen humán kapcsolatokat ápoló, vállalkozásként kívánja működtetni, a korlátolt felelősségű társaságot is.
Beruházásainkat folyamatosan fejlesztjük, bővítjük. Jelenleg egy új élelmiszer üzlet megnyitása van folyamatban.

KÖZLEMÉNY

A Szegedi Törvényszék a 2017. november 30. napján meghozott 13.P.21.654/2017/7. számú ítéletével megállapította, hogy a C-UNIVERZÁL Gépjárműjavító Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2014. március 1. napja óta hatályos Általános Szerződési Feltételbe foglalt alábbi kikötések tisztességtelenek, ezért a kikötések alkalmazójával szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelenek.

Az érvénytelenség megállapítása nem érinti azokat a szerződéseket, amelyeket a megtámadásig – 2017. szeptember 29. – már teljesítettek.

Általános Szerződési Feltétel 1.20 pontjának második fordulata: „Esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szegedi Járásbíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembevételével a Szegedi Törvényszék általános illetékességét.”

Általános Szerződési Feltétel 1.16. pontja: „A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.”

Az Általános Szerződési Feltétel 1.17. pontja: „Az elállás a Megrendelőt akkor illeti meg, ha a megrendelt terméket sérülésmentes állapotban, sértetlen csomagolásban a Szolgáltatónak visszaküldi.”

A fenti rendelkezések a Ptk. 6:95. §-a alapján semmisek. Az ÁSZF. 1.20. pontja nem felel a Ptk. 6:104 § i) pontjában foglaltaknak, mert korlátozza a fogyasztó peres, vagy más jogi úton történő igényérvényesítésének lehetőségét, így a 2/2011. PK. vélemény 5.a. pontjában foglaltak szerint a kikötés tisztességtelen.
Ezen szerződési feltétel téves információt tartalmaz a fogyasztó számára az őt megillető elállási jogról, mert 2014. június 13. napjától a fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról nem az Általános Szerződési Feltételben felhívott jogszabály, hanem a 45/2014.(II.26.) Kormányrendelet rendelkezései tartalmazzák. E mellet az elállási jog gyakorlására vonatkozó napok száma a fogyasztó javára hátrányosan került meghatározásra. A rendelet 14 napban határozza ezt meg, ezzel szemben a 8 munkanapban történő megállapítás kifejezetten a fogyasztó érdekeit sérti. Ezért ezek a rendelkezések érvénytelenek.
Az ÁSZF. 1.17. pontja esetében a termék csomagolásának felbontása esetére az elállás jogának generális kizárása a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben foglalt jogszabályi rendelkezéssel ellentétes, az a fogyasztóra hátrányos, ezért a Ptk.6:95. §-a alapján érvénytelen.”


Kistelek, 2018. január 31.


Czékus Zoltán
 
   
Username:
Jelszó:
   
  Statistic 
   
   
 
Visitors: 509
 
   
   
  news 
   
   
 
RUGALMAS FOGLALKOZTA...
...
Molnár Péter
2019-11-20 14:40:06
Bemutatkozás...
A Kisipari Működés...
Molnár Péter
2018-01-31 17:27:45
Műszaki vizsgáztatás...
MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS...
Molnár Péter
2012-03-28 21:00:00
A C-UNIVERZÁL Kft. e...
Proj...
Molnár Péter
2010-11-24 14:40:06
Kapcsolat...
C- Univerzál Kft. ...
Molnár Péter
2009-10-31 11:28:05
Portálhír...
Működik a honlaptérk...
Molnár Péter
2009-10-02 21:50:30
Portálhír...
Működik a keresés......
Molnár Péter
2009-09-28 20:49:33
Régebbi hírek...
 
   
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player